Blaas2-de-bazuin

40. Blaas de Bazuin

Blaas de Bazuin

Een alarmsignaal in een spannende tijd

“Omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen”.

Dit is een waarschuwing van de Heere Jezus/Yeshua aan de zevende gemeente, die een verwijzing is naar de gemeente, zoals zij zal zijn vlak voor Zijn wederkomst (‘Zie ik sta aan de deur…‘). De Heere Jezus/Yeshua spreekt heldere taal. We zijn zo snel geneigd om tevreden te zijn met wat we hebben. Tevreden te zijn met een prediking over de toekomst die ons slaperig maakt, in plaats van één die ons van schrik wakker schudt. We houden van lezingen in de trend van: ‘Het komt wel goed, je gelooft en bent gered. De liefdevolle Vader zal jou verlossen in het uur van benauwdheid’. Dat leidt echter in de hele christelijke wereld tot een enorm lauwe houding. En dat is geen goede vrucht, dus de inhoud kan niet waar zijn.

Stelt u zich eens voor dat Lot op die manier de engelen geantwoord had en in Sodom gebleven was. Of stelt u zich eens voor dat Noach op die manier geantwoord had en de ark niet gebouwd had. De Heere Jezus/Yeshua haalt juist Lot en Noach aan in zijn wederkomstrede en zegt: ‘Zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen’ en ‘denk aan de vrouw van Lot!’. Hij roept ons op: ‘Wees waakzaam’. En ergens anders: ‘Als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief kwam zou hij wakker geweest zijn’. Bij de meeste lezingen over de eindtijd wordt er verteld dat Openbaring een boek met veel geheimen is en dat de gemeente tegen de tijd dat het moeilijk wordt op aarde opgenomen wordt. Dat is eerder een opdracht tot ‘Ga maar slapen’ dan tot ‘Wees waakzaam’. U wilt toch niet uitgespuugd worden?

Daarom willen we u uitdagen om te komen naar één van de avonden van de Tour ‘Blaas de Bazuin’ en met de Bijbel in uw hand te toetsen wat Jezus/Yeshua’ boodschap voor onze tijd is. Onze visie moet gebaseerd zijn op de Bijbel en moet uitwerken dat u voortaan niet meer lauw bent, maar helemaal vurig. Klaar voor de grote ontmoeting en verlangend naar Jezus/Yeshua’ komst. Het is of ‘uitgespuugd worden’ of ‘ga in, in de vreugde van uw Heer’. Een zaak van leven óf dood.

Tour

Stichting Weg uit Babylon organiseert in juni/juli 6 avonden door het land die bedoeld zijn om de gemeente wakker te schudden en waakzaam te maken.

                                                              Sprekers

 

Wanneer: 10 juni                                                        Aanvang: We beginnen om 20:00 uur.

Welkom vanaf 19:30 uur. Entree is gratis.

Aanmelden:https://weguitbabylon.nl/blog/62-blaas-de-bazuin

About Author

Leave a Reply