willem-ouweneel

36. Willem Ouweneel

Zaterdag 16 september: Willem Ouweneel spreekt over het thema: Jezus en Israël.

Succat Yeshua start met het organiseren van avonden over het thema: Het Koninkrijk van God. Wij geloven dat onze belangrijkste boodschap is en blijft dat Jezus de Zoon van God is en Redder van deze wereld, maar wij zijn ook verlangend om Jezus te verkondigen als Koning der Joden (Leeuw van Juda) en Messias van Israël.

Het Koninkrijk is niet compleet zonder Israël, het Joodse volk, de stad Jeruzalem en de betwiste gebieden Judea en Samaria. Wij geloven ook dat het volk en het land Israël een grote rol spelen in Gods reddingsplan voor deze wereld.

Baljuwplein 10a in Katwijk. Aanvang:19.30 uur, inloop 19.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd!

About Author