iris-in-kidron_valley

24. Janny en Iris


In de samenkomst van 16 juni a.s. staan, na de lofprijzing en aanbidding van onze hemelse Vader, Janny en Iris in ons midden. Zij delen voor ons een laatste boodschap vanuit Gods Woord over het Koninkrijk en de rol van Israël in deze tijd en vertellen wat hun beweegt om voorgoed uit Nederland te vertrekken, ze zullen vertellen over de bijzondere leiding van God in hun leven want hen ten zeerste bemoedigd.

Het komt overeen met de woorden van Paulus:
 
“‭‭Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.‭
 
En nu, zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult.‭” (Handelingen 20:24-25)

We beginnen rond de klok van half elf.

We hebben een break met een lunch van het voedsel wat we voor elkaar meegebracht hebben en daarna is er ruimte voor het stellen van vragen aan Janny en Iris.

About Author