img_1022
Shabbat Nasso

Shabbat Nasso

NASSO  Numeri 4:21 - 7:89, Richteren 13:2 - 25,  Lukas 1: 11-20.

Event ID:4565