Periodieke giften.

U kunt het werk van Stichting Succat Yeshua ook ondersteunen door middel van een Periodieke gift in geld. Hiervoor kunt dit formulier gebruiken voor een periodieke gift in geld Testamentaire beschikking.

Mocht u ons werk bij testamentaire beschikking willen gedenken, dan verzoeken wij u vriendelijk het legaat vrij te stellen van successierechten of andere lasten. in de akte zou u de volgende clausule kunnen laten opnemen.

Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan Stichting Succat Yeshua, gevestigd te Katwijk ZH, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 53086244, een bedrag van ..... Euro, hetgeen drie maanden na mijn overlijden dient te worden afgegeven.

Eenmalige gift

Kunt u ook overmaken naar het volgende bank adres

  • NL52RABO0138482721
  • Kvk 53086244